Saturday, 24 April 1999
Holdfast Hotel
Glenelg, SA, Australia
[No setlist details]